Aangepaste EPC-norm 2015

« terug naar overzicht
06-11-2014 - Per 1 januari 2015 worden de EPC-eisen aangescherpt. Dat geldt voor alle gebruiksfuncties met een EPC-eis. Woningen moeten voldoen aan een EPC-eis van 0,4 in plaats van de huidige EPC-eis van 0,6. Voor utiliteitsfuncties wordt de EPC-eis met 50% aangescherpt ten opzichte van de eisen van 2007.

In de volgende tabel zijn de huidige- en de eisen per 1 januari 2015 weergegeven.
 
  Huidige EPC-eis Eis per 1-1-2015
Woonfunctie 0,6 0,4
Bijeenkomstfunctie 2,0 1,1
Gezondheidszorgfunctie met bedgebied 2,6 1,8
Gezondheidszorgfunctie overig 1,0 0,8
Kantoorfunctie 1,1 0,8
Logiesfunctie zijnde een logiesgebouw 1,8 1,0
Onderwijsfunctie 1,3 0,7
Sportfunctie 1,8 0,9
Winkelfunctie 2,6 1,7

Om aan de aangescherpte eisen te kunnen voldoen zijn aanvullende maatregelen benodigd. Welke maatregelen daarbij het meest effectief zijn en leiden tot een goed energieconcept is projectafhankelijk.

Als u dit jaar uw aanvraag nog indient, zal u aan de oude norm moeten voldoen. Als u vragen heeft over dit onderwerp of hulp nodig heeft bij het indienen van uw omgevingsvergunning, neem dan gerust contact met ons op.