Omgevingsvergunning

« terug naar overzicht
13-10-2015 - De Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (Wabo) regelt de omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning is één geïntegreerde vergunning voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu die leidt tot:
  • betere dienstverlening aan bedrijven en burgers
  • minder administratieve lasten voor bedrijven en burgers
  • kortere procedures
  • voorschriften die op elkaar zijn afgestemd 
Er is geen helpdesk voor inhoudelijke (juridische) aspecten van de Wabo. De informatie op deze website over de inhoud van de Wabo wordt elk jaar aangepast aan nieuwe ontwikkelingen in regelgeving en jurisprudentie.
 
Voor het digitaal indienen is Omgevingsloket online ontwikkeld. Daarvoor is wel een helpdesk beschikbaar. Bedrijven en particulieren kunnen voor informatie over de Wabo en omgevingsvergunning ook terecht bij hun eigen gemeente.

Wij kunnen de aanvraag voor u verzorgen inclusief alle daarbij behorende tekeningen, berekeningen en correspondentie. Zo kunt u alles uit handen geven en vanuit één centraal punt laten organiseren. Neem vrijblijvend contact met ons op.