Vergunningvrij bouwen

« terug naar overzicht
31-10-2014 - Vanaf morgen zullen er een aantal dingen worden gewijzigd in het Besluit omgevingsrecht (Bor). Een aantal regels met betrekking tot het vergunningvrij bouwen zijn hiermee veranderd. Hieronder staat een opsomming van een aantal van deze veranderingen.
  • Een uitbouw mag vanaf 1 november 2014 een maximale diepte hebben van 4 meter in plaats van 2,5 meter.
  • In het nieuwe Bor wordt een uitzondering gemaakt voor het gebruik van een bijbehorend bouwwerk als mantelzorgwoning. Dat betekent dat iemand die mantelzorg nodig heeft in het achtererfgebied van zijn mantelverzorger kan gaan wonen. Andersom is ook mogelijk.
  • Een bijbehorend bouwwerk op meer dan 4 meter afstand van het hoofdgebouw, mag in het huidige Bor maximaal 3 meter hoog zijn. In het nieuwe Bor wordt deze maat opgehoogd naar 5 meter. Echter, voor een gebouw met een hoogte tussen 3 en 5 meter geldt de eis van een schuin dak.
  • Om vanuit het achtererfgebied te komen tot het aantal m2 bijbehorende bouwwerk dat zonder vergunning gebouwd mag worden is een term toegevoegd aan de regeling: het bebouwingsgebied. Het bebouwingsgebied bepaalt uiteindelijk hoeveel er nog mag worden bijgebouwd zonder vergunning.