Bestek

Bent u op zoek naar een partij die voor u een volledige werkomschrijving kan maken? Fresjo kan voor u dit bestek schrijven. Deze volledige, functionele omschrijving van een uit te voeren werk omvat de administratieve, juridische en technische bepalingen, materialen en uitvoeringsvoorwaarden.
 
Aan deze omschrijving zijn de bestektekeningen gekoppeld die samen de basis vormen van het contract tussen opdrachtgever en aannemer.
 
Een bestek van Fresjo heeft een heldere ordening middels werksoort gerichte rangschikking, NEN normeringen en kwaliteitseisen middels Stabu Standaard.