EPG-berekening

EPG staat voor Energie Prestatienorm Gebouwen en is de nieuwe methode om te bepalen of de energieprestatie van zowel woningen als utiliteitsgebouwen voldoet aan de norm. Uw bouwwerk moet voldoen aan de eisen op energieprestatie gebied om in aanmerking te komen voor een omgevingsvergunning. Door een EPG berekening uit te laten voeren weet u of dit het geval is. Mocht hieruit blijken dat het ontwerp niet aan de gestelde eisen voldoet dan zoekt Fresjo samen met u naar een oplossing.