Bouwkeuring

Fresjo verzorgt complete bouwkundige (aankoop)keuringen. Rapporten van Fresjo worden geaccepteerd door alle erkende hypotheekverstrekkers en worden erkend door de NHG, Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen en alle bij de Autoriteit Financiële Markten geregistreerde financiële instellingen. De keuringsrapporten zijn dus ook geschikt voor NHG (Nationale Hypotheek Garantie) aanvragen.
 
De inspecteur let tijdens de bouwtechnische keuring op zaken die erop wijzen dat er bouwkundige gebreken en/of tekortkomingen zijn. De keuring is een beoordeling van de woning op basis van een visueel onderzoek. Hierbij wordt gekeken naar alle essentiële zaken voor zover deze bereikbaar zijn onder normale omstandigheden.
 
Daarnaast is Fresjo in staat u te informeren over herstel van gebreken, preventiemaatregelen en termijnkosten over bijvoorbeeld schilderwerk, daken, voegwerk, etc.