Omgevingsvergunning
een aanvraag voor verschillende vergunningen

‘Bijna alle aanvragen die wij verzorgen verlopen via de reguliere procedure van acht weken.’

Omgevingsvergunning

Sinds 2010 zijn verschillende vergunningen voor wonen, ruimte en milieu samengevoegd in één omgevingsvergunning. Voorbeelden zijn de bouwvergunning, milieuvergunning, sloopvergunning, kapvergunning en uitritvergunning. De omgevingsvergunning maakt het mogelijk om al deze vergunningen in een aanvraag te doen en zorgt ervoor dat activiteiten niet gesplitst hoeven te worden in verschillende aanvragen die door verschillende bestuursorganen worden beoordeeld.

 

Voor het beoordelen van de omgevingsvergunning kunnen twee termijnen gelden, de reguliere of de uitgebreide procedure. Eenvoudige aanvragen verlopen via de reguliere procedure in acht weken. Binnen deze acht weken kan het bevoegd gezag beslissen om de termijn eenmalig met zes weken te verlengen. Complexere aanvragen met een hoog risico voor de omgeving verlopen via de uitgebreide procedure in maximaal 6 maanden. Binnen de eerste acht weken kan het bevoegd gezag beslissen om de termijn eenmalig met zes weken te verlengen.

 

Bijna alle aanvragen die wij verzorgen verlopen via de reguliere procedure van acht weken.

 

De omgevingsvergunning is wettelijk geregeld met de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (Wabo).

JOUW BOUWWENS REALISEREN?

Laten we samen kijken wat we voor je kunnen betekenen.Wij zijn met vakantie van 12 juli t/m 04 augustus. Binnenkomende mail op info@fresjo.nl wordt regelmatig bekeken.