EEN GESTROOMLIJND PROCES
SAMEN ONTZORGEN WE JE, VAN IDEE TOT REALISATIE
EEN GESTROOMLIJND PROCES
SAMEN ONTZORGEN WE JE, VAN IDEE TOT REALISATIE
EEN GESTROOMLIJND PROCES
SAMEN ONTZORGEN WE JE, VAN IDEE TOT REALISATIE
EEN GESTROOMLIJND PROCES
SAMEN ONTZORGEN WE JE, VAN IDEE TOT REALISATIE
EEN GESTROOMLIJND PROCES
SAMEN ONTZORGEN WE JE, VAN IDEE TOT REALISATIE

Onze werkwijze in stappen

PERSOONLIJKE KENNISMAKING

In een eerste gesprek maken we persoonlijk kennis, vertellen we over onze werkwijze en verzamelen we zoveel mogelijk informatie. We gaan verder dan de standaardvragen. Wij willen jou en jouw behoeftes echt leren kennen, zodat onze werkzaamheden naadloos op jouw persoonlijke situatie aansluiten. Ook kijken we of er een klik is en beide partijen er een goed gevoel bij hebben, want alleen in een prettige samenwerking kunnen we wensen waarmaken.

EEN DUIDELIJK KADER

Na het gesprek blijven we in contact en maken wij een offerte en globale planning. Met het totaalbeeld van jullie bouwwens wat tijdens deze fase wordt gevormd, creëren we een duidelijk kader waarbinnen we ontwerpen. Denk hierbij aan een bestemmingsplanonderzoek, vergunningsvrije check, beeldkwaliteitsplan, BENG-uitgangspunten en het programma van eisen. Ook maken we gebruik van Pinterest zodat we inspiratie en ideeën met elkaar kunnen delen via het digitale moodboard.

Dit kader is de basis voor de bouwmeesterstaat.

bouw·meester·staat

(de; m/v/x;) Onze unieke manier om alle informatie (wensen, eisen, uitgangspunten, kaders, afwegingen en afspraken) tijdens iedere stap in het traject vast te leggen. Hiermee worden de ontwerp- en bouwvisie, overzicht en duidelijkheid bewaakt en wordt binnen budget en planning gebouwd.

Ontwerp afgestemd op jouw wensen

Vervolgens worden jouw wensen naar een schetsontwerp vertaald. Hierbij hanteren wij geen standaard stijl: we willen juist jouw en onze visie met elkaar delen om samen als één team tot een uniek ontwerp te komen. Welke bouwmeesters aan de slag gaan wordt bepaald op basis van jouw persoonlijke situatie, want ook daarin vinden wij een goede match belangrijk. In het bouwkundig tekenwerk houden we rekening met duurzame oplossingen, technische installaties, woongenot en leefstijl. Bij een renovatie gaan we in deze fase ook inmeten op locatie en de bestaande situatie uitzetten.

Tekensessie met 3d-visualisatie

In een tekensessie nemen we je mee in hoe binnen het kader het ontwerp tot stand is gekomen. We lichten toe waarom bepaalde keuzes gemaakt zijn en bespreken eventuele aanpassingen. Met moderne programma’s als BIMx creëren we een virtual reality beleving waarmee je door jouw toekomstige nieuwbouwwoning of verbouwing kunt lopen. Vanaf dit moment kun je gedurende het hele proces de ontwikkelingen van jouw bouwproject volgen op je computer, tablet of telefoon middels de 3D visualisatie.

Als je akkoord bent met het ontwerp wordt deze ingediend bij de gemeente en welstand en getoetst op haalbaarheid. In deze fase vindt ook het vooroverleg plaats. Uiteindelijk komt het definitief schetsontwerp tot stand en starten we met de vergunning.

"Doordat we in het gehele proces alle informatiestromen vastleggen, aanvullen en bijstellen, is op ieder moment duidelijk wat er is besloten en afgesproken. Bij elke afweging en keuze worden jouw bouwwensen en ontwerpvisie meegenomen. Zo maken we waar wat we beloven."

– sjoerd laheij

OMGEVINGSVERGUNNING

Als we gaan tekenen voor de omgevingsvergunning, worden de uitvoerende bouwmeesters al betrokken. Zo kunnen zij in een vroeg stadium meedenken zodat het ontwerp goed vertaald wordt naar de uitvoering. Het bouwteam wordt samengesteld: constructeur, installateur, adviseurs, leveranciers. We zoeken naar welke persoon het beste past bij de opdracht en opdrachtgever en kijken naar het hele plaatje. Want voor ons is het belangrijk dat iedere partij die mee bouwt aan jouw wens een goed gevoel heeft en geeft.

BETROKKEN ALS BOUWMEESTER

Ook jij als opdrachtgever bent een essentieel onderdeel van het team. Je wordt betrokken bij iedere keuze: we bekijken samen materialen en proefmonsters, bepalen de indeling van het interieur in badkamer en keuken en wij adviseren je in afwegingen met betrekking tot prijs en kwaliteit. Zo ontzorgen we je zoveel mogelijk in het proces.

In deze fase wordt de constructie opgezet, maatvoering van alle ruimten vastgelegd, berekeningen gemaakt waar de woning aan moet voldoen en eventueel aanvullende onderzoeken uitgevoerd. Deze stukken worden ingediend bij de gemeente voor het verlenen van de vergunning.

"In de bouwmeesterstaat leggen we zaken vast waar we in een later stadium profijt van hebben. Doordat aannames worden omgezet in keuzes, ontstaan minder variabelen en onzekerheden. Dit levert tijdswinst en kostenbesparing op en zorgt ervoor dat we kwaliteit kunnen waarborgen."

– Frenk van den Bogaard

Engineering en prijsvorming

Vaak worden bij het uitwerken van de omgevingsvergunning veel aannames gedaan omdat in dit proces nog veel veranderingen kunnen plaatsvinden. Dit voorkomen wij door onze procesmatige manier van werken, waarin we de tekeningen voor de vergunning zover uitwerken dat de basis van de begroting al ontstaat. Zo kunnen we nog beter op het budget afstemmen. Vanuit de wens om samen over te gaan tot uitvoering, gaan we zodra de omgevingsvergunning is ingediend al verder met de uitwerking. Ook wordt een aannemersovereenkomst opgesteld. Wanneer de omgevingsvergunning is verleend wordt de begroting definitief gemaakt. De projectengineering wordt afgerond met het definitief vaststellen van het bouwteam.

Realisatie van jouw bouw

Wanneer het tijd is voor de realisatie van jouw bouwwens worden materialen ingekocht en de exacte planning van de bouw vastgelegd, afgestemd op levertijd en beschikbaarheid. De bouwplaats wordt ingericht en voorbereid. Het uitvoerende personeel wordt aan je voorgesteld, we bespreken wie de onderaannemers zijn en waarom deze passend zijn voor jouw project. We nemen de planning en laatste ontwikkelingen door zodat je op de hoogte bent en waar mogelijk kunt meebeslissen over keuzes in afwerking. Eventuele laatste aannames worden uiteindelijk definitief gemaakt. Hiermee creëren we duidelijkheid voor de start van de bouw, zodat helemaal helder is vastgelegd hoe het project wordt uitgevoerd. 

Uw bouwwens waarmaken

Ook in de laatste fase van het bouwproces, tot op het moment van de sleuteloverdracht, heb je de mogelijkheid om mee te kijken. Bouwvergaderingen, werkbesprekingen en vooroplevering: we doen het niet alleen. Je bent altijd welkom en wordt zoveel betrokken als je zelf wilt. We werken toe naar het moment van oplevering en doen daarbij wat we hebben afgesproken, zodat al jouw wensen waargemaakt worden. Samen zorgen we dat ieder er een goed gevoel aan overhoudt.

JOUW BOUWWENS REALISEREN?

Laten we samen kijken wat we voor je kunnen betekenen.